O projektu

Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením

duben 2015 – březen 2016

V průběhu naší práce a pravidelného setkávání s dívkami a ženami s mentálním postižením jsme zjistili, že jim často chybí důležité informace týkající se ženského těla, hygieny, prevence ženských onemocnění, partnerského soužití. V poradenské praxi jsme se navíc setkali s případy sexuálního zneužívání, partnerského vydírání žen s mentálním postižením, které je velkou měrou způsobené nedostatkem informací z této oblasti. Proto jsme připravili projekt Už vím!, který je věnovaný snadno srozumitelným informacím pro ženy s mentálním postižením.

Partnerem projektu je Islandská univerzita “Centrum studia postižení”University of Island “the Centre for Disability Studies”.

V projektu vznikly:

  • Brožury – snadno srozumitelné brožurky o ženském těle, partnerství, sexu, antikoncepci, těhotenství, porodu, sexuálním násilí.
  • Svépomocné skupiny – skupinky žen s mentálním postižením, díky kterým ženy, ale i muži sdíleli své radosti, starosti a problémy.
  • Webové stránky s informacemi, které jsme nasbírali v průběhu projektu, odkazy na další zajímavé informace. Na webu jsou k dispozici ke stažení brožurky v elektronické podobě, kontakty na expertní skupinu i příběhy žen, které jsme v průběhu projektu posbírali.
  • Expertní skupina – skupina odborníků, kteří intervenují v případě, že dojde k sexuálnímu násilí. Tyto experty jsme obeznámili se specifikou práce s ženami s mentálním postižením a počítáme, že se stanou konzultanty v případech sexuálního zneužívání žen i mužů s mentálním postižením.
  • Doporučení ze semináře „Sexualita žen s mentálním postižením“ – 25. 2. 2016 se uskutečnil seminář, kde se účastníci mohly dozvědět o projektu, výstupech projektu a vznikl taky seznam doporučení, jak pracovat se sexualitou žen (ale nejen žen) s mentálním postižením.

logo_nrosProjekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.