Příběhy

Příběhy lidí s postižením

Jaké je to zamilovat se?
Chtějí mít lidé s postižením sex?
Mohou vychovávat děti?
Touží po svatbě?
Jak prožívali to, že je někdo obtěžoval?

Protože nás zajímá, jak lidé s postižením žijí, co si myslí a prožívají, a rádi posloucháme a čteme o zážitcích jiných, sesbírali jsme několik příběhů dívek, žen a mužů s mentálním postižením z České republiky a z Islandu, ve kterých popisují své zkušenosti s kamarádstvím a láskou, s partnerstvím a sexualitou, ale i s těhotenstvím, rodičovstvím, potratem, gynekologickou nemocí a zneužíváním.

Na podzim roku 2015 jsme vytvořili dotazník pro matky žen s mentálním postižením, který nám pomohl zmapovat jejich zkušenosti s gynekologickou péčí a zjistit jejich potřeby v oblasti dostupnosti informací a služeb. Vyplnění dotazníků se stalo odrazovým můstkem pro sesbírání výše zmíněných příběhů dívek a žen s mentálním postižením. Příběhy i podrobnosti o dotazníku si můžete přečíst v záložkách.