Zkušenosti ze zahraničí

Partnery našeho projektu „Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením“ je Fakulta Sociálních studií Islandské Univerzity, Centrum výzkumu postižení. Tyto partnery jsme si vybrali jednak proto, že byli z donátorské země, jednak proto, že se jako partneři účastnili projektu „Access to Specialized Victim Support Services for Women with Disabilities who have experienced Violence“, který byl věnovaný ženám s postižením a výzkumu a ověřování funkčnosti služeb pro oběti násilí pro ženy s postižením. O jejich projektu a jejich výstupech se dočtete dále v záložkách.